Op waarneming.nl wordt een Overzicht vliegtijden van libellen bijgehouden. Met kleurschakeringen wordt aangegeven in welke mate de diverse soorten voorkomen. Dit alles wordt gegenereerd op basis van de hoeveelheid ingevoerde waarnememingen op deze site. Uiteraard kunnen de lokale omstandigheiden en ook het weer een behoorlijke afwijking veroorzaken. Maar het is een goede manier om de waarschijnlijkheid van het voorkomen in een bepaalde periode van het jaar een beetje in te schatten.

Als voorbeeld heb ik een screenshot hier toegevoegd.

De informatie die gepresenteerd wordt (in dit geval over libellen maar vele soortgroepen kunnen gekozen worden):

  • In steeds blauw de oplopende presentaties van voorkomen.
  • Of alleen de soorten die in de huidige week actief zijn getoond moeten worden. Door dit vakje uit te zetten worden alle soorten getoond.
  • Er kan gefilterd worden op invoerjaar,  familie en / of provincie.