Op waarneming.nl wordt een Overzicht vliegtijden van libellen bijgehouden. Met kleurschakeringen wordt aangegeven in welke mate de diverse soorten voorkomen. Dit alles wordt gegenereerd op basis van de hoeveelheid ingevoerde waarnememingen op deze site. Uiteraard kunnen de lokale omstandigheiden en ook het weer een behoorlijke afwijking veroorzaken. Maar het is een goede manier om de waarschijnlijkheid van het voorkomen in een bepaalde periode van het jaar een beetje in te schatten.

Als voorbeeld heb ik een screenshot hier toegevoegd.

De informatie die gepresenteerd wordt (in dit geval over libellen maar vele soortgroepen kunnen gekozen worden):

 • In steeds blauw de oplopende presentaties van voorkomen.
 • Of alleen de soorten die in de huidige week actief zijn getoond moeten worden. Door dit vakje uit te zetten worden alle soorten getoond.
 • Er kan gefilterd worden op invoerjaar,  familie en / of provincie.

 

 

Vegetatiekundige monografieën: dit is een interessante serie boeken van de KNNV Uitgeverij (http://www.knnvuitgeverij.nl). Er zijn al een zestal delen uitgegegeven. De volgende vier delen heb ik op dit moment gelezen (later zullen ook de andere delen hier toegevoegd worden want die moet ik eerst nog aanschaffen en lezen):

Deel 1: Grenzen in beweging: Beschouwingen over vegetatiegeografie, 2008

Redactie: Joop Schaminiée en Eddy Weeda, € 14,95

Woord voorafGrenzen in beweging

Inleiding

  1. Europese en mondiale verspreiding van vaatplanten: plantengeografische indelingen en areaaltypen
  2. Nederland plantengeografisch
  3. De geografie van mossen
  4. Plantengeografische en ecologische aspecten van apomicten
  5. Duizelingwekken divers - hotspots van plantendiversiteit
  6. Halfnatuurlijke graslanden: herkomst van de plantensoorten, ontstaan en ontwikkeling
  7. Verschuivende allianties in plantengemeenschappen door klimaatverandering
  8. Bossen en savannen in Afrika: tropische biomen in beweging
  9. Nieuwe antwoorden op oude vragen: de fylogeografie van plantensoorten in Europa

 

Deel 2: Natuur als nooit tevoren: Beschouwingen over natuurbeheer in Nederland, 2009

Redactie: Joop Schamineé en Eddy Weeda, € 14,95

Woord voorafNatuur als nooit tevoren

Inleiding: natuur als nooit tevoren

  1. Thema's in het Nederlandse natuurbeheer: een korte geschiedenis
  2. Grote grazers in onze natuur: is herstel van ecologische relaties mogelijk zonder de Bosolifant?
  3. Oude en nieuwe bossen
  4. Landbouw en natuur: een vorm van co-evolutie
  5. De waarde van halfnatuurlijke plantegemeenschappen voor de Nederlandse biodiversiteit
  6. Veranderende landschappen als gevolg van veranderingen in het klimaat
  7. Restauratie-ecologie en ecologische restauratie
  8. Exoten en invasieve soorten : nieuwe uitdagingen voor het jnatuurbeheer

 

Deel 3: Gewapende vrede: Beschouwingen over plant - dierrelaties, 2011

Redactie: Joop Schaminée, John Janssen en Eddy Weeda, € 14,95

Woord voorafGewapende vrede

Inleiding: gewapende vrede

  1. Plant - dierrelaties in het aquatische milieu
  2. Dagelijks onder invloed: plant - dierrelaties op de overgang van zee naar land
  3. Wonen in het riet
  4. Kievitsbloemen en bondgenoten: samen succesvol
  5. Vlinders en vegetatie: interacties onder druk door klimaatsverandering
  6. Weidevogels natuurlijk: nieuwe inzichten in het Nederlandse weidevogelbeheer
  7. Co-evolutie van grasen en grazers: veranderend klimaat als sturende factor
  8. Sigmasociologie: de habitatvoorkeur van diersoorten in beeld aan de hand van vegetatiecomplexen

 

Deel 4: Geboeid door het verleden: Beschouwingen over historische ecologie, 2012

Redactie: Joop Schaminée en John Janssen, € 14,95

Woord voorafGeboeid door het verleden

Inleiding: geboeid door het verleden

  1. Nederland in de Middeleeuwen - een reconstructie van het Nederlandse landschap aan het eind van de vijftiende eeuw
  2. Vossestraatgraslanden in Salland door de eeuwen heen
  3. De Peel: van veenlijk naar levend hoogveen
  4. Een historische basis voor moderne herstelstrategiën in het heidelandschap
  5. Vennen in Nederland: gevormd, veranderd en hersteld door de mens
  6. Het gemaakte land
  7. Amerikaanse vogelkers: hoe een exotisch houtgewas invasief kon worden
  8. Het Zuid-Afrikaanse Renosterveld: heden, verleden en toekomst

Hier zijn een aantal informatiebronnen te vinden over natuur en fotografie.

Inventarisaties van soortengroepen

Op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig met het maken van een aantal Quick Reference Guides. Deze hebben tot doel om sneller de namen van al op naam gebrachte soorten terug te vinden. De volgende QRs zijn uitgebracht maar uiteraard, naarmate er meer soorten gedetermineerd zijn, komen er nieuwe versies ter beschikking:

 • Libellen (laatste update 13 april 2015)
 • Wantsen (laatste update 13 april 2015; dit is een heel voorlopige uitgave)

Workflow in fotografie

Om al die gemaakte foto's te kunnen beheren is er een zogenaamde workflow nodig. Onder een workflow wordt verstaan welke stappen je moet nemen om de foto's op een plek op je PC op te slaan, te selecteren welke je wil bewaren en als belangrijkste, hoe ze weer terug te vinden als je een bepaalde foto voor "iets" wil gebruiken. Dat "iets" kan zijn: voor een presentatie, een cursus, een illustratie in een rapport, etc. Voor mijzelf heb ik een workflow ontwikkeld op bais van Adobe Lightroom, maar dat is maar een persoonlijke voorkeur. ook Apple heeft zijn eigen programma's (iPhoto en Aperture), Adobe heeft ook de catalogus functie in Photshop Elements. Een gratis alternatief is Google Picasa.

Mijn eigen workflow is gedocumentteerd in Workflow in Natuurfotografie.