Vegetatiekundige monografieën: dit is een interessante serie boeken van de KNNV Uitgeverij (http://www.knnvuitgeverij.nl). Er zijn al een zestal delen uitgegegeven. De volgende vier delen heb ik op dit moment gelezen (later zullen ook de andere delen hier toegevoegd worden want die moet ik eerst nog aanschaffen en lezen):

Deel 1: Grenzen in beweging: Beschouwingen over vegetatiegeografie, 2008

Redactie: Joop Schaminiée en Eddy Weeda, € 14,95

Woord voorafGrenzen in beweging

Inleiding

  1. Europese en mondiale verspreiding van vaatplanten: plantengeografische indelingen en areaaltypen
  2. Nederland plantengeografisch
  3. De geografie van mossen
  4. Plantengeografische en ecologische aspecten van apomicten
  5. Duizelingwekken divers - hotspots van plantendiversiteit
  6. Halfnatuurlijke graslanden: herkomst van de plantensoorten, ontstaan en ontwikkeling
  7. Verschuivende allianties in plantengemeenschappen door klimaatverandering
  8. Bossen en savannen in Afrika: tropische biomen in beweging
  9. Nieuwe antwoorden op oude vragen: de fylogeografie van plantensoorten in Europa

 

Deel 2: Natuur als nooit tevoren: Beschouwingen over natuurbeheer in Nederland, 2009

Redactie: Joop Schamineé en Eddy Weeda, € 14,95

Woord voorafNatuur als nooit tevoren

Inleiding: natuur als nooit tevoren

  1. Thema's in het Nederlandse natuurbeheer: een korte geschiedenis
  2. Grote grazers in onze natuur: is herstel van ecologische relaties mogelijk zonder de Bosolifant?
  3. Oude en nieuwe bossen
  4. Landbouw en natuur: een vorm van co-evolutie
  5. De waarde van halfnatuurlijke plantegemeenschappen voor de Nederlandse biodiversiteit
  6. Veranderende landschappen als gevolg van veranderingen in het klimaat
  7. Restauratie-ecologie en ecologische restauratie
  8. Exoten en invasieve soorten : nieuwe uitdagingen voor het jnatuurbeheer

 

Deel 3: Gewapende vrede: Beschouwingen over plant - dierrelaties, 2011

Redactie: Joop Schaminée, John Janssen en Eddy Weeda, € 14,95

Woord voorafGewapende vrede

Inleiding: gewapende vrede

  1. Plant - dierrelaties in het aquatische milieu
  2. Dagelijks onder invloed: plant - dierrelaties op de overgang van zee naar land
  3. Wonen in het riet
  4. Kievitsbloemen en bondgenoten: samen succesvol
  5. Vlinders en vegetatie: interacties onder druk door klimaatsverandering
  6. Weidevogels natuurlijk: nieuwe inzichten in het Nederlandse weidevogelbeheer
  7. Co-evolutie van grasen en grazers: veranderend klimaat als sturende factor
  8. Sigmasociologie: de habitatvoorkeur van diersoorten in beeld aan de hand van vegetatiecomplexen

 

Deel 4: Geboeid door het verleden: Beschouwingen over historische ecologie, 2012

Redactie: Joop Schaminée en John Janssen, € 14,95

Woord voorafGeboeid door het verleden

Inleiding: geboeid door het verleden

  1. Nederland in de Middeleeuwen - een reconstructie van het Nederlandse landschap aan het eind van de vijftiende eeuw
  2. Vossestraatgraslanden in Salland door de eeuwen heen
  3. De Peel: van veenlijk naar levend hoogveen
  4. Een historische basis voor moderne herstelstrategiën in het heidelandschap
  5. Vennen in Nederland: gevormd, veranderd en hersteld door de mens
  6. Het gemaakte land
  7. Amerikaanse vogelkers: hoe een exotisch houtgewas invasief kon worden
  8. Het Zuid-Afrikaanse Renosterveld: heden, verleden en toekomst