Op een maandag met een aangename temperatuur (voor de winter dan) heb ik weer eens een rondje rondom het Naardermeer gefietst. In de Bovenmeent zat niet zoveel. Een buizerd op te grote afstand in een boom. Maar aan de noordkant zat veel meer. Bij de Machinerie de fiets geparkeerd en een stuk over de kade gelopen op weg naar grote groepen ganzen. Veel Grauwe ganzen en verder Kolganzen en ook Brandganzen. Zo als gewoonlijk allemaal erg op hun hoede en op de vlucht zodra ze het maar even benauwd krijgen.

Als eerste gingen de Graruwe ganzen de lucht in, maar die zaten dan ook relatief dichtbij. Elke wandelaar op de kade veroorzaakt dit ook al zitten er een grasstrook, een behoorlijke sloot en nog een stuk weiland tussen de ganzen en de wandelaar.

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Vervolgens gingen de Kolganzen de lucht in, terwijl ze nog verder weg zaten dan de Grauwe ganzen!

Kolganzen

Kolganzen

Maar na een korte vlucht leken ze toch in de gaten te krijgen dat ik geen gevaar betekende want ze kwamen weer op de grond. Dit zelfs dichterbij. Ze snapten natuurlijk dat ik wel een of ander ding met een loop bij mij had, maar dat dat toch meer leek op een camera met een telelens dan op een geweer. En het zijn intelligente beesten want ze weten dat een camera iets is waar iets in gaat (namelijk licht) en een geweer iets is waar iets uitkomt (namelijk een kogel). Nu kunnen de meeste jagers niet goed schieten want ze gebruiken niet voor niets hagel in plaats van kogels want met hagel hoef je veel minder goed te kunnen mikken. Conclusie (van de ganzen): er is geen gevaar maar het is toch goed om op he hoede te blijven. Waakzaamheid kan je leven verlengen.

Waakzame Kolganzen

Waakzame Kolganzen

Verder waren er natuurlijk nog wat kleine vogetjes, zoals het Goudhaantje en een paar Staartmezen. Maar die zitten tussen de takken en zijn nogal bewegelijk. Dus is het erg moeilijk om die goed op de foto te krijgen, hetgeen dus ook niet gelukt is. Makkelijker is dat met de Grote zilverreiger. Zeker als ze proberen een vis te vangen staan ze lange tijd doodstil en bestaat de kans dat er een behoorlijk foto genomen kan worden ook al is de afstand nogal groot.

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger